O nas - Kursy żeglarstwa, szkolenie żeglarskie, rejsy - Płock, Włocławek

Przejdź do treści
Klub Żeglarski „HALS” to organizacja społeczna o statusie stowarzyszenia skupiająca w swych szeregach pasjonatów żeglarstwa z naszego regionu.
Klub to inicjatywa działająca na rzecz sportów wodnych, wykorzystująca ich atrakcyjność do realizacji celów statutowych organizacji, obejmujących oddziaływanie wychowawcze i kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi.
Żeglarstwo wzmacnia pod względem fizycznym i duchowym, wpływa pozytywnie na emocje, a także uczy odpowiedzialności. Praca w grupie formalnej umacnia solidarność i  kształtuje osobowość - są to ogromne korzyści wychowawcze. Dzieci i młodzież naszego regionu pochodząca z rodzin o różnym statusie społecznym jest głównym adresatem naszych działań. W miarę możliwości staramy się wyrównywać ich szanse społeczne w stosunku do ogółu społeczeństwa.
Ze skali zainteresowania naszą działalnością śmiało możemy wnioskować, iż trafia ona w sferę życia społecznego, w której są duże braki i w której jest duże pole do popisu. Z roku na rok w naszych działaniach, obok coraz większej grupy młodzieży, bierze udział coraz więcej instytucji samorządowych oraz innych organizacji społecznych. Systematyczne organizujemy wiele imprez dla dzieci i młodzieży, promujemy także działalność podobnych stowarzyszeń jak nasze.
W ciągu już ponad dwudziestoletniej działalności wypracowaliśmy wiele stałych punktów programowych, z roku na rok gromadzących coraz większą grupę odbiorców. Dla wielu młodych ludzi staliśmy się jedynym miejscem realizacji swych marzeń oraz podnoszenia własnych umiejętności i wiedzy. Corocznie organizujemy: szkółkę żeglarską dla dzieci, kursy żeglarskie dla dorosłych, rejsy śródlądowe i morskie, oraz sportowe treningi i regaty żeglarskie.
©  2024 HALS     klub.hals@gmail.com
hals.org.pl - rejs szkoleniowy, indywidualne szkolenie żeglarskie, rejsy  żeglarskie, weekendowe rejsy żeglarskie, kurs żeglarski, weekendowy kurs  żeglarski, kurs na sternika motorowodnego i kurs motorowodny
Wróć do spisu treści